CelebrariSfânta Liturghie se celebrează în fiecare duminică de la ora 10:30. În sărbători, celebrarea Sfintei Liturghii este programată la ora 19.30. Sărbătorile Sfinţilor ce nu au programată Sf. Liturghie în cursul săptămânii vor fi celebrate în duminica cea mai apropiată.

Pentru a evita deranjarea sfintei liturghii credinciosii, sunt rugati staruitor, sa vina cu 10 min. inainte de inceperea acesteia.

Spovedania sau Mărturisirea – În fiecare duminică, credincioşii se pot spovedi, înainte de începerea Sf. Liturghii, între orele 10.00 şi 10.30. În mod exceptional, în anumite perioade ale anului, poate fi anunţat un program prelungit al spovedaniilor.

Botezurile se celebrează de regulă în prima duminică a fiecărei luni, existând posibilitatea decalării în funcţie de Sărbători. Duminicile rezervate pentru rânduiala Botezului sunt notate cu (B) în calendarul parohiei.

Vă invităm de asemenea să consultaţi pagina Calendar.

În cazul botezului copiilor este necesar ca părinţii (sau cel puţin unul dintre părinţi) să fie membri ai parohiei. Naşii de botez trebuie să fie catolici practicanti (de orice rit) sau cel puţin unul dintre ei. În cazul în care naşii frecventează o alta parohie, este necesară o recomandare din partea preotului parohiei catolice in care sunt inscrisi si pe care o frecventează.

Pregătirea pentru Botez se face din timp, cu 3 luni înainte, împreună cu părinţii şi naşii. Parintii sunt rugati staruitor sa nu fixeze data botezului inainte de a contacta preotul paroh.

Atât părinţii cât şi naşii sunt îndemnaţi să se spovedească din timp înaintea botezului.

Din punct de vedere practic, pentru botez, se obişnuieşte să se aducă o lumânare, un prosop mare alb şi haine albe pentru cel nou botezat. Pentru alte detalii, vă rugăm să luaţi legătura cu preotul parohiei, Gheorghe AVRAM.

Sfântul Mir se primeşte în Biserica noastră la Botez.

Sfanta Euharistie se primeşte în Biserica noastră la Botez.

Pregătirea copiilor pentru prima Spovedanie şi pentru primirea Sfintei Împărtăşanii

Se face pentru copiii de 7 ani sau mai mari care nu au făcut aceasta pregătire. Copiii trebuie să facă această pregătire la parohia unde participă, împreună cu părinţii lor, în mod regulat la Sf. Liturghie.

Deoarece nu avem in fiecare an grupuri de copii pentru pregatire, aceaste pregatiri se vor programa de comun acord cu parintii.

De obicei incepem pregatirea toamna odata cu inceperea scolii si în luna mai – Prima Spovedanie şi Ceremonia primirii solemne a Sfintei Împărtăşanii la Sf Liturghie. La prima întalnire, care este adresată în special părinţilor, trebuiesc aduse: formularul de înscriere completat şi o copie a certificatului de botez al copilului.

Cununiile se celebrează în sâmbetele de peste an. Programarea cununiilor trebuie făcută cu un an înainte, fiind de asemenea excluse cununiile în zilele de duminică. La programarea cununiilor trebuiesc avute în vedere şi perioadele în care “Nu se fac Nunţi” menţionate în calendar.

Este necesar ca cel puţin unul dintre viitorii soţi să fie credincios al parohiei noastre. Viitoriilor soţi li se cere de asemenea să urmeze “Cursul de pregătire premaritala” . Este foarte important, de asemenea, ca cei doi să se spovedească înainte de primirea Tainei Sfintei Cununii.

Din punct de vedere practic, pentru cununie, se obişnuieşte să se aduca două lumânări din partea nasilor. Pentru alte detalii, vă rugăm să luaţi legătura cu preotul parohiei, Gheorghe AVRAM.

Sfântul Maslu sau Ungerea Bolnavilor poate fi primit de un credincios care suferă de o boală gravă, sau se află în pericol de moarte din cauza bolii sau a bătrâneţii sau înaintea unei operaţii serioase. Acelaşi credincios poate să-l primească din nou, atunci când are loc o agravare a bolii sau când se îmbolnăveşte de o altă boală gravă. Celebrarea acestui sacrament trebuie să fie precedată, pe cât posibil, de spovada individuală a bolnavului. Ungerea bolnavului se poate face la spital, la casa bolnavului sau daca este posibil, la biserică. Vă rugăm să luaţi legătura cu preotul parohiei, Gheorghe AVRAM cât mai curând dacă este cineva bolnav şi are nevoie de Taina Sfântului Maslu.

Rânduiala Parastasului (pomenirea celor adormiţi) se oficiază de regulă, în ultima duminică a fiecărei luni la Sf. Liturghie, existând posibilitatea decalării în funcţie de Sărbători. Se face de asemenea rânduiala Parastasului la Sf. Liturghie în zilele dedicate în mod special pomenirii celor adormiţi cum sunt Sambăta lui Lazăr sau 1 noiembrie. Sunt excluse perioadele în care “nu se fac Parastase” menţionate în calendar. Zilele rezervate pentru rânduiala Parastasului sunt notate cu (P) în calendarul parohiei.

Vă invităm de asemenea să consultaţi pagina Calendar.

Din punct de vedere practic, pentru Parastas, trebuiesc aduse un colac (parastasul), o sticlă cu vin, o lumânare şi listă cu numele celor adormiţi pentru care se face pomenirea.

Sfeştania sau sfinţirea casei se oficiază la cererea credincioşilor, de preferinţă duminică după Sf. Liturghie. Vă rugăm să luaţi legătura cu preotul pentru a stabili împreună ziua potrivită.

Acasă, familia trebuie să pregătească o masă (mare sau mică) acoperită cu o faţă de masă (de preferinţă albă). Pe masă se pune un vas (un bol) cu apă ce urmează să fie sfinţită, o lumânare şi o icoană. Se poate pregăti şi o listă cu persoanele care doresc a fi pomenite în rugăciuni. După dorinţă, familia poate să ofere o donaţie.

La sosirea preotului, familia îl va îndruma spre locul unde a fost pregatită masa. Împreună cu membrii familiei adunaţi în jurul mesei preotul se va ruga pentru binecuvântarea casei şi a celor prezenţi. La finalul rugăciunii preotul va binecuvânta casa cu apa sfinţită iar unul din membrii familiei îi va indica locurile şi încăperile care le doresc a fi binecuvântate. E de dorit ca luminile să fie aprinse şi usile deschise (exceptand băile).

Binecuvântarea Caselor şi Familiilor (Boboteaza) se face în sâmbetele şi duminicile din preajma sărbătorii a Botezului Domnului. Programul este anunţat din timp la biserică şi în buletinul parohial. Este important ca familia să se asigure ca preotul este informat din timp în privinţa adresei (actuale) şi a numărului de telefon şi să fie acasă în ziua când este programată vizita preotului în zona în care se află, sau să convină cu preotul pentru o altă dată (dacă este posibil).

Acasă, familia e bine să pregatească o masă (mare sau mică) acoperită cu o faţă de masă (de preferinţă albă). Pe masă se poate pune o lumânare, o icoana şi eventual un vas (un bol) cu apă pentru apa sfinţită. Se poate pregati şi o listă cu persoanele care doresc a fi pomenite în rugăciuni. La sosirea preotului, familia îl va îndruma spre locul unde a fost pregatită masa. Împreuna cu membrii familiei adunaţi în jurul mesei preotul se va ruga pentru binecuvântarea casei şi a celor prezenţi. La finalul rugăciunii preotul va binecuvânta casa cu apa sfinţită iar unul din membrii familiei îi va indica locurile şi încaperile care le doresc a fi binecuvântate. E de dorit ca luminile să fie aprinse şi uşile deschise (exceptând baile).

Este bine ca familia să cunoasca troparul sărbătorii atât pentru pentru a-i înţelege semnificaţia cât şi pentru a cânta împreună cu preotul atunci când acesta merge din cameră în cameră binecuvântand casa:

În Iordan botezându-te tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat: că glasul Părintelui a mărturisit ţie, Fiu iubit pe tine numindu-te, şi Spiritul în chip de porumb a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule şi lumea ai luminat, mărire ţie. (Troparul)